Akreditivi

AKREDITIVI (LC)

U cilju smanjenja (minimalizacije) rizika poslovnih transakcija koriste se određeni instrumenti osiguranja. Najčešće korišteni sigurnosni instrument je garancija koju banka izdaje na zahtjev klijenta.
 

ENTITETBANKEAKREDITIVI ZA
FBIHBBI BANKMSME
FBIHRAZVOJNA BANKA FBIHMSME
FBIHINTESA SANPAOLO BANKMSME
FBIHNLB BANKCRAFTS + MSME
FBIHPRIVREDNA BANKA SARAJEVOMSME
FBIHPROCREDIT BANKMSME
FBiHRAIFFEISEN BANK CRAFTS + MICRO + SMALL
FBiHRAIFFEISEN BANK MEDIUM
FBiHSPARKASSE SARAJEVOMSME
FBiHUNICREDIT BANKCRAFTS
FBiHUNICREDIT BANKMSME
FBiHUNION BANKMSME
FBiHADDIKO BANKMSME
RSADDIKO BANKMSME
RSUNICREDIT BANKCRAFTS + MSME

Cart

No products in the cart.

X