Akreditivi

DEFINICIJA

AKREDITIVI (LC)

U cilju smanjenja (minimalizacije) rizika poslovnih transakcija koriste se određeni instrumenti osiguranja. Najčešće korišteni sigurnosni instrument je garancija koju banka izdaje na zahtjev klijenta.

Akreditivi (Letters of Credit - LC)

• Akreditiv je instrument osiguranja koji poslovni partneri koriste pri obavljanju međunarodnih transakcija kako bi dodatno osigurali svoje poslove i smanjili rizike naplate koji proizlaze iz transakcija s novim
partnerima

• Akreditivi (LC) predstavljaju pismenu obavezu banke, preuzetu na zahtjev klijenta banke, da uplati određeni iznos određene valute korisniku, pod uslovom da korisnik banci dostavi precizno zahtijevane
dokumente koji pokazuju da je roba isporučena ili da su usluge pružene u određenom vremenskom periodu

• Dokumenti za LC

• Dokumenti u vezi robe (faktura, lista roba)

• Transportni dokumenti

• Dokumenti o osiguranju robe (Polisa osiguranja)

• Dokumentarna mjenica/nacrt

• Ostali dokumenti (EUR I, sertifikati o kvaliteti i količini, fitosanitarni sertifikat, tvornički sertifikati, potvrda, garancija proizvođača itd.)
Cart

No products in the cart.