BESKAMATNI KREDITI RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BiH ZA SEKTOR TURIZMA

U svrhu podrške razvoju turističkog sektora i poboljšanja kvalitete usluga, Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa zadovoljstvom najavljuje dostupnost beskamatne kreditne linije za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti putem Razvojne banke FBiH.

Maksimalan iznos pojedinačnog kredita iznosit će do 500.000 KM, s rokom otplate do osam godina i grace periodom do 12 mjeseci Federalno ministarstvo okoliša i turizma će finansirati kamatu tokom cijelog perioda otplate kredita, kao i troškove jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Kreditna sredstva su namijenjena za finansiranje stalnih sredstava (izgradnja novih kapaciteta, povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, izgradnja tematskih sadržaja, izgradnja smještajnih objekata namjenjenih tržištima posebnih interesa, pretvaranje soba/apartmana u kućanstva u male porodične hotele, revitalizacija tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnja ekosela sa pratećim sadržajima, autokampova i sl.) kao i tekućih sredstava. Cilj je osigurati razvoj inoviranih, specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti. To iziskuje povećanje kvaliteta smještajnih kapaciteta i uključivanje što većeg broja lokalnih poduzetnika i njihovih proizvoda/usluga u destinacijski lanac vrijednosti.

Projekat USAID Turizam će nastojati da aktivno podrži nove prilike za pristup finansiranju, na način da pruži besplatnu tehničku pomoć zainteresiranim subjektima u sektoru turizma koji žele aplicirati za navedenu kreditnu liniju, uključujući podršku kod pripreme dokumentacije i poslovnog/investicijskog plana.

Ukoliko ste Vi  ili neko od Vaših poslovnih partnera u sektoru turizma  zainteresirani za apliciranje za gore navedenu kreditnu liniju te Vas zanimaju detaljnije informacije, molimo da nas direktno kontaktirate na mgopohamzic@turizambih.ba

  

 

 

 

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.