Bespovratno finansiranje i subvencije

DEFINICIJA

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva su jednokratne nepovratne novčane pomoći poslovnim subjektima (fizičke i pravne osobe koje obavljaju određenu ekonomsku aktivnost), imaju tačno određenu namjenu zbog koje se troše te se ona, uz zadovoljavanje svih potrebnih kriterija, ne moraju vraćati. Obično su usmjerene na određena specifična geografska područja, djelatnosti i aktivnosti. Nositelji programa koji uključuju određeni oblik bespovratnih sredstava su obično različita ministarstva i međunarodne organizacije (projekti).

Vlade na različitim nivoima (entitetske, kantonalne i općinske) izdvajaju sredstva za potporu MMSP iz različitih sektora, te tako i iz sektora turizma. Podrška također može biti dostupna, s vremena na vrijeme, od strane nevladinih organizacija (ovisno o dostupnosti financijske ili tehničke pomoći). Nadležna ministarstva turizma ili privrede iz oba entiteta, kao i na kantonalnom nivou, ponekad objavljuju posebne programe za potporu turističkim aktivnostima (avanturistički, sportski, kulturni, itd.). Mnoge turističke zajednice također provode bespovratna sredstva ili druge programe poticaja za potporu preduzećima u svojoj nadležnosti. Ova pomoć često može biti u obliku subvencija, bespovratnih sredstava ili kreditnih linija s povoljnim uvjetima.

Cart

No products in the cart.