Biznis kartice

DEFINICIJA

BIZNIS KARTICE

Biznis (kreditna) kartica je platna kartice i sredstvo za podizanje gotovine. Omogućava vlasniku kartice da kupi robu i posudi novac na kreditnom limitu odobrenom od strane izdavača kartice. Kartica uključuje odobreni limit, što je vrsta kredita jer se novac posuđuje u sadašnjosti kako bi se vratio u budućnosti.

Odlike

• Izdavač postavlja kreditni limit za imaoca kartice
• Imalac kartice može koristiti karticu za plaćanja ili podizanje gotovine
• Period bez kamata je do određenog datuma u mjesecu za plaćanje punog iznosa duga po kartici. Namirenje duga nakon dana namirenja podrazumijeva obračun kamate.
• Imalac kartice može otplatiti cijeli preostali dug ili dio preostalog duga zajedno s kamatom obračunatom po unaprijed utvrđenoj stopi

Koristi

• Kupovina robe i usluga u zemlji i inostranstvu
• Podizanje gotovine na bankomatu
• Jednostavno i transparentno praćenje poslovnih troškova
• Određene biznis kartice uključuju putno osiguranje i pomoć pri putovanju, a druge pogodnosti zavise od izdavača

Troškovi

• Kamatna stopa koja se obračunava na neizmireni dug nakon dana izmirenja
• Bilo koja naknada za kašnjenje u plaćanju
• Devizna naknada za transakcije u valutama koje nisu KM
• Sve naknade za avans gotovine naplaćene za korištenje kreditne kartice za podizanje gotovine s bankomata ili u banci
• Bilo koja mjesečna ili godišnja članarina koja se naplaćuje za kreditnu karticu
Cart

No products in the cart.