Evropska komisija odobrila Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

  • Početna stranica
  • Novosti
  • Evropska komisija odobrila Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Evropska komisija odobrila Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji će se provoditi u periodu 2021 – 2027. Program će podržati projekte saradnje sa preko 117.600.000,00 eura, koji su dostupni iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA III fonda.

Novi Program predstavlja nastavak uspješne saradnje ove tri zemlje, a glavni cilj je podsticanje pametnog, zelenog i inkluzivnog razvoja prekograničnog regiona kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti koje će biti podržane u okviru tri odabrana cilja evropske politike (pametna, zelenija i socijalna Evropa).

Programsko područje obuhvata 12 županija u Hrvatskoj, 109 opština u Bosni i Hercegovini i Brčko Distrikt BiH, kao i 11 opština u Crnoj Gori, što predstavlja ukupno 87.453,95 km². teritorije i preko 5.000.000 stanovnika.

Programsko područje ima značajan potencijal i brojne prednosti, ali se suočava i sa različitim izazovima koji utiču na održivi razvoj, kao što su klimatske promjene, degradacija životne sredine i prelazak na klimatski neutralnu ekonomiju. Rezultati Programa doprinijet će postizanju ciljeva postavljenih Evropskim zelenim planom, koje naglašava Program Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. Program je direktno povezan sa Evropskom strategijom za Dunavski region (EUSDR) i Evropska strategija za Jadransko-jonski region (EUSAIR).

Ovaj Interreg program je također u skladu s općim ciljem IPA III, a to je podrška korisnicima u usvajanju i provedbi političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi koje zahtijevaju ovi korisnici kako bi bili u skladu sa vrijednosti Unije.

Objavljivanje prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga očekuje se početkom 2023. godine. Informacije o objavljivanju prvog poziva za podnošenje prijedloga projekata, kao i dokumentacija potrebna za prijavu projekta, biće dostupne na web stranici Programa.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.