Garancije

GARANCIJE (LG)

U cilju smanjenja (minimalizacije) rizika poslovnih transakcija koriste se određeni instrumenti osiguranja. Najčešće korišteni sigurnosni instrument je garancija koju banka izdaje na zahtjev klijenta.

ENTITETBANKEGARANCIJE ZA
FBIHBBI BANKMSME
FBIHRAZVOJNA BANKA FBIHMSME
FBIHINTESA SANPAOLO BANKMSME
FBIHPROCREDIT BANKMSME
FBIHNLB BANKCRAFTS + MSME
FBIHPRIVREDNA BANKA SARAJEVOMSME
FBiHPROCREDIT BANKMSME
FBiHRAIFFEISEN BANK CRAFTS+MICRO+SMALL
FBiHRAIFFEISEN BANK MEDIUM
FBiHUNICREDIT BANKCRAFTS
FBiHUNICREDIT BANKMSME
FBiHSPARKASSE SARAJEVOMSME
FBiHUNION BANKMSME
FBiHADDIKO BANKMSME
RSADDIKO BANKMSME
RSMF BANKMSME
RSNAŠA BANKACRAFTS + MSME
RSNLB BANKMSME
RSUNICREDIT BANKCRAFTS + MSME

Cart

No products in the cart.