Garancije

DEFINICIJA

GARANCIJE (LG)

U cilju smanjenja (minimalizacije) rizika poslovnih transakcija koriste se određeni instrumenti osiguranja. Najčešće korišteni sigurnosni instrument je garancija koju banka izdaje na zahtjev klijenta.

Garancije (Letters of guarantee - LG)

• Banka garantuje trećem licu (korisniku garancije) da će, ako klijent ne
ispuni svoju obavezu po dospijeću, banka podmiriti obavezu ako su
ispunjeni zagarantovani uslovi.

• Banke odobravaju i izdaju i lokalne i prekogranične garancije

• Garancija za različite vrste poslovnih transakcija: ugovore o izgradnji i
prodaji za izmirenje finansijskih obveza, poput kredita i njihovu otplatu
Cart

No products in the cart.