Javne institucije

Programi poslovnog finansiranja za

Preduzeća

Vlade na različitim nivoima (entitetski, kantonalni i opštinski) dodjeljuju sredstva za podršku malim i srednjim preduzećima iz turističke djelatnosti. Nadležna ministarstva turizma ili ekonomije iz oba entiteta, kao i na kantonalnom nivou, turističke zajednice/organizacije objavljuju svoje programe podrške turističkom sektoru.

ENTITET


USTANOVA


POVEZNICA ZA DODATNE INFORMACIJE


RS


Ministarstvo trgovine i turizma


Javni konkurs za projekte u turizmu u 2022. godini


FBiH


Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini


RS


Ministarstvo privrede i poduzetništva


Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća


FBiH


Razvojna banka FBiH


Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora


FBiH


Federalno ministarstvo okoliša i turizma


Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu


FBiH


Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona


Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata u turizmu na područiju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu


FBiH


Ministarstvo privrede Unsko-sanskog Kantona


Javni poziv: Poticaj obrtima


FBiH


Srednjobosanski kanton


Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma“ za 2022. godinu


FBiH


Grad Visoko


Javni poziv za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma


FBiH


Turistička zajednica Tuzlanskog kantona


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje projekata turističke infrastrukture odnosno dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2022. godinu


FBiH


Turistička zajednica grada Gračanica


Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata / manifestacija u cilju unapređenja turističke ponude grada Gračanica za 2022. godinu


FBiH


Turistička zajednica Kantona Sarajevo


Javni poziv za sufinansiranje projekata kojima se obilježavaju datumi i događaji koji su od značaja za obogaćivanje i unapređenje turističke ponude Kantona Sarajevo za 2022. godinu


Brčko distrikt BiH


Vlada Brčko distrikta BiH


Javni poziv za finansiranјe, odnosno sufinansiranјe programa i projekata od javnog interesa za 2022. godinu


RS


Ministarstvo trgovine i turizma


Uredba o načinu i postupku dodjele turističkih vaučera


Cart

No products in the cart.

X