JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu

  • Početna stranica
  • Novosti
  • JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je definisan po programskim aktivnostima (LOT-ovima). Svakim od LOT-ova su definisane: tema, raspoloživi budžet*, maksimalni iznos sredstava Fonda koji se može dodjeliti po projektu, minimalo vlastito učešće aplikanta*, aplikanti* koji imaju pravo na podnošenje prijave, kao i specifični uslovi po LOT-ovima.

Ukupni iznos sredstava koji Fond za zaštitu okoliša FBiH dodjeljuje po ovom konkursu je 31.046.335,00 KM.

Javni konkurs se sastoji od 14 LOT-ova:

LOT 1 – WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH

LOT 2 – Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH

LOT 3 – Projekti i studije u svrhu ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša

LOT 4 – Projekti zaštite okoliša urbanih centara

LOT 5 – Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka

LOT 6 – Projekti zaštite prirode

LOT 7 – Projekti zaštite i remedijacije tla

LOT 8 – Provođenje mjera za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste ambrozije

LOT 9 – Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica

LOT 10 – Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša

LOT 11 – Projekti zaštite zraka

LOT 12 – Projekti upravljanja otpadom

LOT 13 – Energijska efikasnost u svim sektorima potrošnje

LOT 14 – Elektromobilnost

Rok za podnošenje prijava je 06.10.2023. godine.

Više informacija o javnom pozivu i prijavne obrasce možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.