Javni poziv “Razvoj specifičnih oblika turizma”

Predmet Javnog poziva “RAZVOJ SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA” je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava projektima koji ce obogatiti turističku ponudu, stvarajući dodatne motive turističkih dolazaka i dužeg boravka turista u Kantonu Sarajevo.

Realizacija projekata će biti u periodu mart 2023. godine – januar 2024. godine.

SVRHA JAVNOG POZIVA

JP je namijenjen za projekte čijom realizacijom se razvijaju, unapređuju, obogaćuju i promovišu specifični turistički proizvodi namijenjeni turistima posebnih interesa.

Dodjelom bespovratnih finansijskih sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo sufinansirat će se projekti iz oblasti različitih specifičnih oblika turizma.

SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE

Sredstva u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM za sufinansiranje po ovom JP bice raspodijeljena na lotove po sljedećim oblastima:

LOT 1:
Kulturno – historijski turizam, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM (oživljavanje i promocija kulturno-historijskih znamenitosti na autentičnim lokacijama, “muzeji na otvorenom”, oživljavanje historijskih događaja, običaja i tradicije, prezentiranje kulturno-historijske baštine, valorizacija i revitalizacija jedinstvenih turističkih atrakcija (npr.fijakeri), nave kulturne rute i dr.)

LOT 2:
Vjerski turizam, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
(upoznavanje religija i običaja, doprinos unapređenju međureligijskog poštivanja i multikulturalnosti, kreiranje novih iskustava)

LOT 3:
Outdoor, ruralni i eko turizam u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
(razvoj turističke infrastrukture, razvoj novih ruta, očuvanje zaštita prirodnih atrakcija, promovisanje aktivnog odmora)

LOT 4.
Ostali oblici turizma: gastro turizam, dark turizam, halal turizam, iskustveni i inkluzivni turizam, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM
(razvoj i unapređenje novih turističkih proizvoda, jedinstvena turistička iskustva, povezivanje s lokalnom zajednicom).

lznos sredstava kojim će Turistička zajednica Kantona Sarajevo sufinansirati projekat neće iznositi vise od 60% od ukupnog iznosa potrebnog za realizaciju projekta.

Aplikanti su dužni osigurati vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta.

U slučaju da sredstva po jednom lotu ne budu raspoređena u ukupnom iznosu na projekte iz tog Lota, ista se odlukom komisije za stručnu ocjenu kandidovanih projekata mogu rasporediti na projekte iz ostalih lotova.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.