JAVNI POZIV subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika kreditnih sredstava u skladu s uslovima iz ovog Javnog poziva.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede :

  • trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja  male privrede („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/15);                           
  • imaju  sjedište na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo;
  • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
  • na osnovu  obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:

a) U području C Prerađivačka industrija dozvoljene šifre djelatnosti su: 10.11-10.92, 11.07, 13.10-18.20, 20.11-25.30 i 25.50-33.20;

b) U području E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša dozvoljene šifre djelatnosti su:  38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31 i 38.32;

c) U području F Građevinarstvo dozvoljene šifre djelatnosti su:  41.10-43.99;

d) U području G Trgovina (popravak motornih vozila i motocikala) – dozvoljena šifra djelatnosti je: 45.20,

e) Područje H – Prijevoz i skladištenje, šifre djelatnosti: 52.10, 52.21, 52.23, 52.24, 52.29, 49.31, 49.39, 49.41 i 49.42);

f) U području I Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane dozvoljene šifre djelatnosti su:  55.10-56.29;

g) U području J Informacije i komunikacije dozvoljene šifre djelatnosti su:  58.11-63.99;

h) U području M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 69.10- 75.00;                                                

i) U području N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 79.11-79.90, 81.21-81.29, 82.11 i 82.20;

j) U području P Obrazovanje, šifre djelatnosti: 85.10 i 85.51-85.60;

k) U području Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi dozvoljene šifre djelatnosti su: 86.21-88.99 i

l) U području S Ostale uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su:  95.11-96.04.

Prioritet u ostvarenju prava na poticajna kreditna sredstva imaju subjekti koji u podnesenom zahtjevu za kredit navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja.

Sredstvima u ovoj kreditnoj liniji ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka, kao i za druge djelatnosti koje nisu navedene u ovoj tački javnog poziva.

NAMJENA SREDSTAVA

  • Kreditna linija u iznosu od 20.000.000,00 KM će se plasirati putem UniCredit Bank d.d., uz subvenciju kamatne stope, u koju svrhu je Ministarstvo privrede KS obezbijedilo iznos od 1.000.000,00 KM.
  • Poticajna kreditna sredstva namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja) i finansiranja za trajna obrtna sredstva.
  • Korisnik sredstava se obavezuje da poticajna kreditna sredstva koristi na način – da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti.
  • Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstva koristi za navedenu namjenu, a u suprotnom Korisnik sredstava je obavezan da izvrši povrat ukupnog iznosa odobrenih sredstava za subvenciju kamate u ovoj kreditnoj liniji.
  • Korisnik sredstava je obavezan da očuva minimalno 80 % od broja zaposlenih koji je imao na dan podnošenja zahtjeva za kredit.
  • Korisnik sredstava je obavezan da obezbijedi nova zapošljavanja koja je naveo u zahtjevu za kredit ako je time imao prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva.

Više informacija o javnom pozivu i prijavne obrasce možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.