Javni Poziv “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, s pozicije – „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”.

Mjere su razvrstane u tri (3) LOT- a i to:

LOT 1 – POTICAJ PODUZETNICIMA POČETNICIMA100.000,00  KM

Ciljevi: stvaranje uslova za osnivanje novih subjekata male privrede; povećanje broja subjekata male privrede, na području HNK; kreiranje novih radnih mjesta.

Korisnici sredstava: subjekti male privrede (fizička i pravna lica), sa sjedištem na području HNK.

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena):

 • troškovi prve registracije subjekta male privrede;
 • nabavka opreme, računarske opreme, softverskih rješenja i materijala za rad;
 • troškovi pravnih, savjetodavnih i administrativnih usluga;
 • troškovi obuke i stručnog osposobljavanja zaposlenika;
 • novo zapošljavanje;
 • uređenje prostora za rad;

LOT 2 – POTICAJ  TEHNOLOŠKOM  RAZVOJU I DIGITALIZACIJI – 800.000,00 KM

Ciljevi: jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, s područja HNK, kroz podršku tehnološkom razvoju i digitalizaciji poslovanja, neophodnih za jačanje potencijala strateških privrednih oblasti.

Korisnici sredstava: subjekti male privrede – isključivo pravna lica, sa sjedištem na području HNK.

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena):

 • modernizacija proizvodnih kapaciteta i adaptacija prostora za rad;
 • digitalizacija poslovnih i proizvodnih procesa, nabavka računarske opreme i/ili softverskih rješenja;
 • uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;
 • nabavka opreme i materijala za rad;
 • troškovi obuke i stručnog osposobljavanja zaposlenika;
 • novo zapošljavanje;

LOT-3 POTICAJ  RAZVOJU  OBRTA_- 400.000,00 KM

Ciljevi: razvoj obrta, očuvanje zanatskih vještina i umijeća obavljanja djelatnosti, sa pretežno ručnim radom, očuvanje kulturno –  istorijskog naslijeđa.

Korisnici sredstava: subjekti male privrede – isključivo fizička lica, sa sjedištem na području HNK.

Način korištenja poticajnih sredstava (namjena):

 • modernizacija i adaptacija prostora za rad;
 • troškovi obuke i stručnog osposobljavanja zaposlenika;
 • nabavka opreme, računarske opreme, softverskih rješenja i materijala za rad;
 • promocija i sajamske aktivnosti;
 • novo zapošljavanje.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.

X