Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša” za 2023. godinu

  • Početna stranica
  • Novosti
  • Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša” za 2023. godinu

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu preostalih sredstva u iznosu od 262.500,00 KM, a po završetku odabira korisnika sredstava Javnog poziva za Program 4. Podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti objavljenom u ,,Službenim novinama Federacije BiH” broj: 23/23.

Korisnici sredstava: lnstitucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Trebević; Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i dr.) samo institucije i općine kojima nisu dodijeljena finansijska sredstva prvim Javnim pozivom objavljenim u Službenim novinama Federacije BiH broj: 23/23. godine.

lmplementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoliša putem javnog poziva.

Ciljevi programa:
• Specifični – Očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.
• Mjerljivi – Povećan broj evidentiranih posjeta u zaštićenom području; Praćenje stanja prirodnog naslijeđa u zaštićenom području; Realizacija ciljeva iz Plana upravljanja zaštićenim područjem.
• Ostvarivi – Jedna godina.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Službenim novinama Federacije BIH.

Više informacija o javnom pozivu i prijavne obrasce možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.