Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu

U okviru Green Recovery komponente COVID-19 Investment Response projekta, finansiranog od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) objavljuju Javni poziv za podršku energetskoj tranziciji u turizmu.

Predmet javnog poziva je pružanje tehničke podršku za identifikaciju i implementaciju pilot projekata usmjerenih na unapređenje energetske efikasnosti u turizmu. Cilj projekta je pilotiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti za aplikante iz sljedećih kategorija:

• veliki smještajni kapaciteti (50+ smještajnih jedinica)
• mali smještajni kapaciteti (ispod 50 smještajnih jedinica)
• smještajni kapaciteti urbanog turizma
• smještajni kapaciteti planinskog turizma

Podrška će biti pružena za do 16 predstavnika smještajnih kapaciteta u turizmu (hoteli, aparthoteli, resorti, itd.) u periodu od februara do jula 2024. godine, a uključuje sljedeće aktivnosti:

• provedba detaljnih energetskih audita
• identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energetske tranzicije (sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije)
• prioriterizacija određenih mjera iz audita kao i detaljni plan implementacije koji može podrazumijevati izvedbeni projekat
• provedba analize energetskih i okolišnih koristi kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energetske tranzicije na smanjenje karbonskog otiska
• savjetovanje prilikom odabira i implementacije projekata definisanih na osnovu provedenih energetskih audita
• edukacija za zaposlenike/ce za odabrane predstavnike hotelske industrije

Konačni rezultati koje odabrani korisnici mogu očekivati su sljedeći:

• finansijske uštede kroz smanjenje troškova energije
• ušteda vremena pri realizaciji mjera energetske efikasnosti
• praćenje realizovanih mjera
• priprema za zelenu certifikaciju
• edukacije na temu energetske efikasnosti za menadžment i uposlenike/ce hotela

Prihvatljivost aplikanata
Kako bi bili prihvatljivi za učešće u ovom projektu, aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
• biti registrovani kao pravna lica pod šifrom djelatnosti 55.10 Hoteli i sličan smještaj, te
se primarno baviti navedenim aktivnostima
• pripadati kategoriji malih i srednjih preduzeća, u skladu s definicijom Evropske komisije
• pripadati jednoj od kategorija podržanih kroz javni poziv
• imati slobodne kapacitete u radnoj snazi zbog neophodnih edukacija i provođenja
energetskih audita

Prijava na javni poziv

Popunjenu Aplikacijsku formu i popunjenu i ovjerenu Izjavu o učešću u javnom pozivu, koju možete preuzeti na web stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH www.zelenaekonomija.komorabih.ba, je potrebno dostaviti najkasnije do 05.02.2024. godine
do 16 sati putem email adrese: lamija.rascic@giz.de.

Pitanja vezana za učešće na javnom pozivu mogu biti upućena na sljedeće email adrese:
ermin.smajlovic@giz.de i lamija.rascic@giz.de najkasnije do 31.01.2024. godine do 16 sati.

Info sesija
Info sesija za zainteresovane učesnike će biti organizovana 29.01.2024. godine u 11:00 sati.
Info sesiji će biti moguće pristupiti putem sljedećeg linka: Link za učešće.

Rangiranje aplikacija
Aplikacije će biti rangirane na osnovu sljedećih kriterija:
1. Potrošnja energije (20 bodova)
2. Kvalitet aplikacione forme (20 bodova)
3. Dosadašnja implementacija mjera uštede energenata (10 bodova)
4. Vlasnica ili odgovorno lice aplikanta je žena (5 bodova)

Rangiranje aplikacija biti izvršeno u skladu s ukupnim brojem ostvarenih bodova. Po dva aplikanta iz svake od navedenih kategorija će imati prioritet u odabiru, dok će preostali aplikanti biti rangirani u skladu s ostvarenim brojem bodova.

Nakon rangiranja prijava, preporučeni aplikanti će biti u obavezi dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra
• Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne porezne uprave – lD broj
• Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
• Obavijest o klasifikaciji Aplikanta, izdata od strane nadležnog statističkog tijela

Previous Post
Cart

No products in the cart.

X