Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu

  • Početna stranica
  • Novosti
  • Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenih u razdjelu 61, ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM.

Naziv Programa:

PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 700.000 KM.

PROGRAM 2. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam (konferencije, sajmovi, turističko-gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 KM

PROGRAM 3. Program podrške konkurentnosti turističke i ugostiteljske djelatnosti kroz sufinansiranje specifičnog turizma – ruralnog i autohtonih ugostiteljskih djelatnosti u gradovima i u selima,kroz edukaciju, izradu projektne dokumentacije, tekuće održavanje, prilagođavanje objekta ekološki prihvatljivijim standardima, troškove usluga tekućeg održavanja objekta, nabavku i plasiranje autohtone ponude pića i hrane, u ukupnom iznosu od 500.000 KM

Program 4. Sufinansiranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz
brendiranje pojedinih mjesta, događaja (kampanje) i proizvoda u svrhu jačanja turističke ponude, u kojem je moguće uključiti i bloggere, influensere, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM

PROGRAM 5. Sufinansiranje video promocije i brendiranje turizma Federacije Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM

Rok za podnošenje prijava

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.5.2024. godine

Više informacija o javnom pozivu, prijavne obrasce i kriterije za raspodjelu sredstava možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Cart

No products in the cart.

X