Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH objavljuje Javni poziv za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije sa područja Kantona Sarajevo za sufinansiranje mjera energijske tranzicije.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske efikasnosti u energijskoj tranziciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo u sklopu projekta „Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini” koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, a finansira ga Deutche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

U okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji MSP-ova koju čini:

– provedba detaljnih energijskih analiza,
– identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije (sa fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
– provedba analize energijskih i okolinskih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije
– odabir mjera/projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije na osnovu prethodnih analiza i audita,
– provedba odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima uz finansijsku podršku Ministarstva privrede KS,
– praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.