Lizing

DEFINICIJA

LIZING

Lizing je oblik finansiranja gdje zakupodavac (banka ili lizing društvo) predmet finansiranja prenosi ekonomsko vlasništvo i/ili pravo korištenja na zakupca (korisnika imovine) na određeni vremenski okvir, a zauzvrat je zakupac dužan platiti ugovorenu lizing naknadu zakupodavcu.
Ključna odlika finansijskog lizinga je sticanje vlasništva nad imovinom (predmet lizinga) po isteku ugovora o lizingu. Operativni lizing je aranžman u kojem zakupodavac daje zakupcu imovinu na KORIŠTENJE, a zakupodavac je vlasnik imovine tokom perioda najma, ali po isteku ugovora ne dolazi do prijenosa vlasništva na zakupca.

Povratni lizing

Postoji mogućnost ugovaranja transakcija prodaje i zakupa u kojima zakupac prodaje svoju imovinu zakupodavcu, koji zatim tu imovinu daje u zakup. Na ovaj način zakupac može dobiti i gotovinu i imovinu koja mu je potrebna za poslovanje.
Cart

No products in the cart.