Međunarodni fondovi

Programi poslovnog finansiranja za

Preduzeća

Međunarodne organizacije također imaju svoje programe podrške turističkom sektoru, kao što su EU, GIZ i UN.

ORGANIZACIJA/PROJEKAT


POVEZNICA ZA DODATNE INFORMACIJE


EU/EU4AGRI


Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u prerađivačkim kapacitetima i marketingu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda


EU/EU4AGRI


Javni poziv za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru


EU/EU4AGRI


OTVOREN NOVI CIKLUS ZA PRIJAVE na Javni poziv za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji


EU/EU4AGRI


Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima


EU/EU4AGRI


Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji


EU/EU4AGRI


Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama


EU/EU4AGRI


Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji


Cart

No products in the cart.