NOVI JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu

  • Početna stranica
  • Novosti
  • NOVI JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2024. godinu

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 5.274.342,73 KM

Vrijeme trajanja Javnog poziva je od dana njegove objave pa do raspodjele sredstava, a
najkasnije do 15.04.2024. godine

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava EU kroz budžetsku
podršku mikro, malim i srednjim preduzećima za projekte energijske efikasnosti.
Ovaj Javni poziv podrazumijeva korištenje bespovratnih sredstava za sufinansiranje provođenja
mjera povećanja energijske efikasnosti u/na postojećim objektima/sistemima/procesima, i to za:
– Lot 1: Mikro preduzeća – raspoloživi budžet: 3.115.396,30 KM
– Lot 2: Mala i srednja preduzeća – raspoloživi budžet: 2.158.946,43 KM. Shodno rezultatima obrade zaprimljenih prijava kroz Javni poziv 2023-1 dio rezervisanog budžeta (prijave čija je obrada u toku) bit će raspoloživ kroz ovaj Javni poziv. Raspoloživi budžet po ovom Javnom pozivu je dostupan na stranici e-prijava.fzofbih.org.ba

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti

Lot 1: Mikro preduzeća
➢ Mikro preduzeće u većinskom vlasništvu žene: maksimalni iznos sufinansiranja (iznos
bespovratnih sredstava) koji se može ostvariti je 50% od visine ukupne investicije, pri čemu
iznos sufinansiranja ne može bit manji od 5.000,00 KM, ni veći od 30.000,00 KM uključujući PDV.
Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 50% od visine ukupne investicije.
➢ Ostala mikro preduzeća: maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava) koji se
može ostvariti je 45% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit
manji od 5.000,00 KM, ni veći od 30.000,00 KM uključujući PDV.
Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 55% od visine ukupne investicije.

Lot 2: Mala i srednja preduzeća
➢ Malo i srednje preduzeće u većinskom vlasništvu žene: maksimalni iznos sufinansiranja (iznos
bespovratnih sredstava) koji se može ostvariti je 50% od visine ukupne investicije, pri čemu
iznos sufinansiranja ne može bit manji od 10.000,00 KM, ni veći od 50.000,00 KM uključujući PDV.
Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 50% od visine ukupne investicije.
➢ Ostala mala i srednja preduzeća: maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava)
koji se može ostvariti je 45% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može
bit manji od 10.000,00 KM, ni veći od 50.000,00 KM uključujući PDV.
Vlastito učešće podnosioca prijave mora iznositi minimalno 55% od visine ukupne investicije.

Više informacija o javnom pozivu i prijavne obrasce možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.

X