Posebni finansijski programi dostupni za turistička preduzeća 

Programi poslovnog finansiranja za

Preduzeća

Posebne finansijske linije su one linije koje u svojim kriterijumima podobnosti ne ciljaju posebno određeni sektor, već imaju za cilj ublažavanje društvenih problema, npr. rodna pitanja, energetska efikasnost itd. Preduzeća iz turističkog sektora mogu se prijaviti za ove kredite ako ispunjavaju posebne zahtjeve objavljene za odgovarajući program.

ENTITET


BANKE


POVEZNICA ZA DODATNE INFORMACIJE


FBiH


INTESA SANPAOLO BANK


EBRD kreditna linija


FBiH


PROCREDIT BANK


CEB Kreditna linija


FBiH


PROCREDIT BANK


Garantna linija DFC/SIDA Diaspora


FBiH


PROCREDIT BANK


EIF Garantni fond InnovFin


FBiH


PROCREDIT BANK


Garantni fond FBiH


FBiH


RAIFFEISEN BANK


EBRD kreditna linija – Žene u biznisu


FBiH


SPARKASSE BANK


EBRD Kreditna linija


FBiH


SPARKASSE BANK


USAID kreditna linija


FBiH


UNICREDIT BANK


IFC kreditna linija


FBiH


UNION BANK


Revolving fond za zaštitu životne sredine


FBiH


UNION BANK


SERDA Kreditno garantni fond


RS


ADDIKO BANK


Dugoročni Krediti


RS


UNICREDIT BANK


Garantni fondovi


RS


UNICREDIT BANK


EIF Garantni fond InnovFin


RS


UNICREDIT BANK


EBRD kreditna linija “Žene u biznisu”


Brčko distrikt BiH


UNICREDIT BANK


Garancijski fond Brčko distrikt BiH


Cart

No products in the cart.