Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID Diaspora Invest Projekat je petogodišnja aktivnost, vrijednosti 15,7 miliona dolara za kataliziranje
potencijala bh. dijaspore za unapređenje društveno-ekonomskog razvoja zemlje.

Osnovni cilj je povezivanje tehničkih intervencija strukturiranih kroz četiri glavne komponente:
1. Ojačati sposobnosti lokalnih zajednica i samouprava da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj.
2. Proširiti direktna ulaganja na dijasporu visokog potencijala i/ili MMSP-e, start-up-ove i zajednička ulaganja.
3. Stimulisati transfer znanja dijaspore i investicionog kapitala lokalnim kompanijama kako bi se podržao
poslovni rast i inspirisale društvene promjene.
4. Proširiti pristup postojećim i novim finansijskim instrumentima koji omogućavaju protok privatnog
kapitala u mala, srednja i startup preduzeća koja posluju u BiH.

Opis Poziva

Poziv za dostavljanje zahtjeva (RFA) za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je da podstaknu
investicije bh.dijaspore i mobilizira ulaganja dijaspore i transfer znanja kako bi se stimulirao ekonomski rast i otvorila radna mjesta, a na osnovu prethodnih aktivnosti USAID-a u angažmanu dijaspore u BiH.
Ukupna vrijednost Fonda je 2.8 miliona USD. Iznos bespovratnih sredstava se kreće od 15.000 do 70.000
KM. Maksmalni iznos za dodjelu sredstava je 70.000 KM po podnesenom zahtjevu.

Online prijava za dodjelu bespovratnih sredstava se sastoji iz 10 koraka. Prijavu je moguće ispuniti na
engleskom jeziku ili na BHS jezicima.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.