BiH

USAID poziva kompanije da se prijave za grant program: Do 70.000 KM bespovratnih sredstava

USAID Diaspora Invest Projekat je petogodišnja aktivnost, vrijednosti 15,7 miliona dolara za kataliziranje potencijala bh. dijaspore za unapređenje društveno-ekonomskog razvoja zemlje. Osnovni cilj je povezivanje tehničkih intervencija strukturiranih kroz četiri glavne komponente: 1. Ojačati sposobnosti lokalnih zajednica i samouprava da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj. 2. Proširiti direktna ulaganja na dijasporu visokog potencijala i/ili […]
Read more

U potrazi ste za finansijskom podrškom, jer želite unaprijediti poslovanje Vašeg biznisa u sektoru turizma?

USAID Turizam i partnerske finansijske institucije nude Vam rješenje! U prethodnom periodu USAID Turizam je potpisao Zajednički plan implementacije s devet banaka, uključujući Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja luka, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, NLB Bank d.d. Sarajevo, ProCredit Bank d.d. Sarajevo, UniCredit Bank d.d. Mostar, MF banka a.d. Banja Luka, Privredna banka […]
Read more

Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u FBiH”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” kroz šest programa. Naziv Programa: PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 […]
Read more

Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša” za 2023. godinu

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu preostalih sredstva u iznosu od 262.500,00 KM, a po završetku odabira korisnika sredstava Javnog poziva za Program 4. Podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti objavljenom u ,,Službenim novinama Federacije BiH” broj: 23/23. Korisnici sredstava: lnstitucije i općine koje […]
Read more

Javni poziv za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery, koji finansira Evropska unija, objavljen je novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, vrijedan 1 milion KM. Cilj ovog Javnog poziva je jačanje otpornosti poslovnih subjekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, investicijom u […]
Read more

Javni Poziv za podnošenje prijedloga projekata – Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2021-2027)

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, Prvi poziv za projekte“, koji se finansira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program. Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama: Local-publication-CFP-23-003-1.docx (live.com) […]
Read more

Javni Poziv “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, s pozicije – „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”. Mjere su razvrstane u tri (3) LOT- a i to: LOT 1 – POTICAJ PODUZETNICIMA POČETNICIMA – 100.000,00  KM Ciljevi: stvaranje uslova za osnivanje novih subjekata male privrede; povećanje broja […]
Read more

U potrazi ste za finansijskom podrškom, jer želite unaprijediti poslovanje Vašeg biznisa u sektoru turizma?

USAID Turizam i partnerske finansijske institucije nude Vam rješenje! U prethodnom periodu USAID Turizam je potpisao Zajednički plan implementacije s devet banaka, uključujući Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja luka, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, NLB Bank d.d. Sarajevo, ProCredit Bank d.d. Sarajevo, UniCredit Bank d.d. Mostar, MF banka a.d. Banja Luka, Privredna banka […]
Read more

NOVI POZIV CHALLENGE FONDA ZA PRIJAVU INOVATIVNIH POSLOVNIH IDEJA

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti, i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru Drugog poziva za prijavu inovativnih poslovnih ideja. Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji […]
Read more

Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID Diaspora Invest Projekat je petogodišnja aktivnost, vrijednosti 15,7 miliona dolara za kataliziranje potencijala bh. dijaspore za unapređenje društveno-ekonomskog razvoja zemlje. Osnovni cilj je povezivanje tehničkih intervencija strukturiranih kroz četiri glavne komponente: 1. Ojačati sposobnosti lokalnih zajednica i samouprava da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj. 2. Proširiti direktna ulaganja na dijasporu visokog potencijala i/ili […]
Read more
Cart

No products in the cart.

X