FMOiT

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” utvrđenih u razdjelu 61, ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM. Naziv Programa: PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim […]
Read more

BESKAMATNI KREDITI RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BiH ZA SEKTOR TURIZMA

U svrhu podrške razvoju turističkog sektora i poboljšanja kvalitete usluga, Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa zadovoljstvom najavljuje dostupnost beskamatne kreditne linije za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti putem Razvojne banke FBiH. Maksimalan iznos pojedinačnog kredita iznosit će do 500.000 KM, s rokom otplate do osam godina i grace periodom do 12 mjeseci Federalno […]
Read more

Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u FBiH”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” kroz šest programa. Naziv Programa: PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 […]
Read more

Javni poziv “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša” za 2023. godinu

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu preostalih sredstva u iznosu od 262.500,00 KM, a po završetku odabira korisnika sredstava Javnog poziva za Program 4. Podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti objavljenom u ,,Službenim novinama Federacije BiH” broj: 23/23. Korisnici sredstava: lnstitucije i općine koje […]
Read more

JAVNI POZIV “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”. Sredstva javnog poziva su raspodijeljena u tri programa. PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju nacionalni i internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije), […]
Read more

JAVNI POZIV “Transfer za okoliš FBiH”

Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2023. godinu. Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sredstva iz tačke l. ove Odluke utvrđena su u ukupnom iznosu 2.664.595,00 KM. Dio sredstava iz tačke II ove odluke u iznosu od 500.000,00 KM raspodjeljuje se […]
Read more
Cart

No products in the cart.