JAVNI POZIV “Transfer za okoliš FBiH”

Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2023. godinu.

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sredstva iz tačke l. ove Odluke utvrđena su u ukupnom iznosu 2.664.595,00 KM.

Dio sredstava iz tačke II ove odluke u iznosu od 500.000,00 KM raspodjeljuje se prema sljedećem programu:

Program 4. Podrška boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti.

Korisnici sredstava: Institucije i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Trebević; Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i dr.)

Ciljevi programa:

  • Specifični – Očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.
  • Mjerljivi – Povećan broj evidentiranih posjeta u zaštićenom području; Praćenje stanja prirodnog naslijeđa u zaštićenom području; Realizacija ciljeva iz Plan a upravljanja zaštićenim područjem.
  • Ostvarivi – Jedna godina.

lmplementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor okoIiša putem javnog poziva.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Službenim novinama Federacije BIH.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na LINKU.

Previous Post
Newer Post
Cart

No products in the cart.