Vrste finansiranja

Finansiranje turizma

Finansiranje turizma odnosi se na posebne finansijske linije koje uključuju turistički sektor u svoje kriterijume prihvatljivosti ili namjenu, ali nude povoljnije kreditne uslove u odnosu na tradicionalne kreditne proizvode po nižoj kamatnoj stopi ili sa dužim rokom otplate. Sada ne postoje posebne kreditne linije pod nazivom turizam, međutim, kompanije iz turističkog sektora mogu se prijaviti za ove programe

Standardni bankarski proizvodi

Standardni bankarski proizvodi uključuju ponudu standardnih proizvoda kao što su krediti, kartice, garancije, akreditivi i lizing, koji predstavljaju standardnu ponudu po tržišnim kreditnim uslovima. Sve poslovne banke nude standardne proizvode koji bi mogli da budu dostupni turističkom sektoru

Finansiranje preduzeća

Finansiranje preduzeća uključuje posebne finansijske linije dostupne za započinjanje poslovne aktivnosti u bilo kojem sektoru i turistička preduzeća mogu imati koristi od njih.

Lizing proizvodi

Lizing proizvodi uključuju ponudu standardnih proizvoda lizinga, poput finansijskog i operativnog lizinga vozila i opreme.

Posebne finansijske linije

Posebne finansijske linije su one linije koje u svojim kriterijumima podobnosti ne ciljaju posebno određeni sektor, kao što je turizam, već imaju za cilj ublažavanje društvenih problema, npr. rodna pitanja, energetska efikasnost itd. Preduzeća iz turističkog sektora mogu se prijaviti za ove kredite ako ispunjavaju posebne zahtjeve objavljene za odgovarajući program.

Bespovratno finansiranje i subvencije

Posebne finansijske linije Vlade na različitim nivoima (entitetski, kantonalni i opštinski), nevladine organizacije i turističke zajednice dodjeljuju sredstva putem bespovratnog finansiranja i subvencija za podršku MSME iz turističke djelatnosti.
Cart

No products in the cart.